Prehabilitering

Företaget grundades 2013 av Louise Gottlind och har som mål att behandla, utbilda och förbättra inom verksamhetsområdena vård och hälsa.

Målet är att  skapa hållfasthet hos individer eller företag samt bidra till innovation i vården genom digital teknik.

Foto: Jenny Nauwelaerts de Agé

Ordet prehabilitering står för att medvetet och strukturerat arbeta för att minska risken för sjukdom eller skada. Prehab kan användas vid primär-och sekundärprevention på individuell nivå och samhällsnivå men också för en ökad livskvalitet och för ekonomisk vinning för samhälle och verksamheter.

 

 

 

Kommentera

Prehab och innovation