Prehabilitering -vad är det?

PREHAB för att förebygga ohälsa och skapa hållfasthet.

INNOVATION med fokus på att förebygga ohälsa.

DIGITAL TEKNIK för att förmedla tjänster som passar användarens behov.

Foto: Jenny Nauwelaerts de Agé

Företaget grundades 2013 av Louise Gottlind och har som mål att behandla, utbilda och förbättra inom verksamhetsområdena vård och hälsa.

Ordet prehabilitering betyder att medvetet och strukturerat arbeta för att minska risken för sjukdom eller skada. Det kan användas för primär-och sekundärprevention på individuell nivå och samhällsnivå. men även för ökad livskvalitet och för ekonomisk vinning.

 

 

Kommentera

Prehab och innovation