Företaget grundades 2013 och har som mål att behandla, utbilda och förbättra inom verksamhetsområdena vård och hälsa.

Fler resurser kommer i framtiden att behöva läggas på förebyggande åtgärder och i detta nu arbetar Louise med att införa digitala verktyg i vården för ökad följsamhet hos patienter och minskad arbetsbörda för personal.

Låter det här intressant?

Hör av dig i så fall!

louise@prehab.nu

Foto: Jenny Nauwelaerts de Agé

Ordet prehabilitering står för att medvetet och strukturerat arbeta för att minska risken för sjukdom eller skada. Prehab kan användas vid primär-och sekundärprevention på individuell nivå och samhällsnivå men också för en ökad livskvalitet och för ekonomisk vinning för samhälle och verksamheter.