Prehabilitering

 

Foto: Jenny Nauwelaerts de Agé

Företaget grundades 2013 av Louise Gottlind och har som mål att behandla, utbilda och förbättra inom verksamhetsområdena vård och hälsa.

Ordet prehabilitering betyder att medvetet och strukturerat arbeta för att minska risken för sjukdom eller skada. Det kan användas för primär-och sekundärprevention på individuell nivå och samhällsnivå samt för ökad livskvalitet och för ekonomisk vinning.

Företaget arbetar främst med att skapa hållfasthet hos individer, företag eller processer genom innovation eller digital teknik.

 

 

Kommentera

Prehab och innovation