Prehabilitering

  • Företaget grundades 2013 och har som mål att behandla, utbilda och förbättra inom verksamhetsområdena VÅRD & HÄLSA. 
  •  betyder att medvetet och strukturerat arbeta för att minska risken för sjukdom eller skada samt för att skapa hållfasthet.
  • kan användas för primär-och sekundärprevention på individuell nivå och samhällsnivå.
    För ökad livskvalitet och för ekonomisk vinning.
  • Varje steg räknas! Jag guidar dig framåt mot målet.

 

Kommentera