Publicerat på

Prehab på Körunda

Vardagen innehåller mängder med tillfällen där du själv kan skapa en hållfast kropp som orkar med mer. Du som önskar att prestera i din träning, du som arbetar med att minska i vikt eller du som förändrar dina vanor har stor nytta av att veta varför vardagsmotion och prehab gör skillnad!

Att ha kraft kvar till familj eller fritid efter arbetsdagen är viktigt!

Publicerat på

”Skuggning”

Att följa med en medarbetare i sitt yrkesutövande under delar av en arbetsdag är ett sätt att medarbetaren ska känna sig delaktig i det viktiga arbetet kring den miljö som man vistas i på arbetet, ofta mer än 1/3 av dygnet.

I det här pågående projektet använder vi oss av enkäter, intervjuer, observationer och workshops -olika metoder som ger oss olika redskap att arbeta vidare med!

Lotus Maskin och Transport