Hälsofrämjande ledarskap

Föreläsning riktad till chefer med fokus på strategier för ett strategiskt och hälsofrämjande ledarskap.