Workshop ledarskap på Elite Hotell Marina

Alla konferenser och utbildningsdagar som vi leder innehåller fysisk aktivitet, den här dagen började med en rask ”prat-promenad” för att hitta en bra grund att jobba efter. Frisk luft och rörelse skapar bra förutsättningar för kreativitet!

Planering av 2018 tillsammans med chef och ledare.