Arbetsstark

 

Konsultverksamhet mot företag

-skräddarsydda upplägg med kurser, handledning och utbildning

______________________________

Vad kan du som anställd eller egenföretagare göra för att minska risken för sjukdom och skada i samband med ditt arbete?

Hur kan du som företagare arbeta systematiskt med arbetsmiljö och friskvård?

Hur inför du smarta och strategiska mål inför en förändring?

Foto i samband med observation och intervjuer på en arbetsplats.