Var är vi och vart ska vi?

Rivners Håltagning har haft en heldagsworkshop kring samarbete, ledarskap och gruppens spelregler.

Dagen började med yoga på kajen eftersom företaget har som policy att alltid ha fysisk aktivitet som ett naturligt inslag i utbildningsdagar. Bra va?

Mjuka anpassade yogarörelser ute i solen.

Under en heldag behövs många pauser för att röra på kroppen och hinna tänka efter vad som har planerats och diskuterats.

Fika och paus!

Alla deltagare fick med sig de övningar vi började dagen med för att kunna köra själva hemma. Rörelser kan förebygga smärta och besvär!

Yoga för håltagare.

”Vad säger patienten om inte fysioterapeuten känner & klämmer?”

Presentation av masterprojekt via GIH

I går deltog jag på Vitalis, Nordens ledande eHälsokonferens. Temat var ”det digitala vårdmötets genomförande” och jag var på plats för att dela med mig av erfarenheter och lärdomar från mitt projekt och mitt masterarbete.

Vården kommer i framtiden behöva se över ersättningssystem samt se till att förändra sitt arbetssätt, och det med stöd av digital teknik för att få ut så mycket som möjligt av teknikens potential.

Vården behöver även möta patienternas efterfrågan på snabba svar eftersom vårdens konkurrenter egentligen inte är andra vårdgivare utan snarare sökningar på internet, ovetenskapliga bloggar eller diskussionsforum utan medicinsk kompetens.

Stort tack till dagens moderatorer och publik för alla spännande frågor.

Har du fler som du vill ha svar på hör av dig så att vi kan skapa avtryck!

Fullsatt sal.

Workshop ledarskap på Elite Hotell Marina

Alla konferenser och utbildningsdagar som vi leder innehåller fysisk aktivitet, den här dagen började med en rask ”prat-promenad” för att hitta en bra grund att jobba efter. Frisk luft och rörelse skapar bra förutsättningar för kreativitet!

Planering av 2018 tillsammans med chef och ledare.

”Skuggning”

Att följa med en medarbetare i sitt yrkesutövande under delar av en arbetsdag är ett sätt att medarbetaren ska känna sig delaktig i det viktiga arbetet kring den miljö som man vistas i på arbetet, ofta mer än 1/3 av dygnet.

I det här pågående projektet använder vi oss av enkäter, intervjuer, observationer och workshops -olika metoder som ger oss olika redskap att arbeta vidare med!

Lotus Maskin och Transport

 

eHälsoprojekt

Hur kan vi stärka den grundläggande kompetensen inom IT, teknik och digitala lösningar inom den idéburma välfärdssektorn i Stockholmsområdet? Kan vi skapa arbetssätt så att eHälsa ses som en naturlig del av verksamhetsutvecklingen? 

Genom Famna leder jag nu ett treårigt projekt på Stockholms Sjukhem med stöd från Europeiska Socialfonden (ESF). eHälsoprojektet handlar om att höja kompetensen för den idéburna sektorns medarbetare inom vård och omsorg och samtidigt skapa de attraktiva arbetsplatser som behövs för att kunna locka till sig framtidens medarbetare. Projektet berör personal inom vård, äldreomsorg och rehabilitering och avslutas november 2018.

 

 

Poolyoga

Yoga är en form av rörelse som inte kräver redskap och som kan utföras var som helst. Många av rörelserna är dessutom lämpliga för personer som sitter en stor del av dygnet eller som arbetar statiskt vid skrivbord. Andningsträning kan även vara ett bra redskap vid ökad stress, det vill säga då kraven är större än resurserna.

 

Morgonyoga på en träningsresa. Foto: Jane Andersson