Hej Södertälje Kommun!

Den 1 mars 2021 påbörjade jag min tjänst som verksamhetsstrateg inom digitalisering på omsorgskontoret på Södertälje Kommun. Här kommer jag att, tillsammans med mitt DigITeam, ansvara för samtliga verksamheters arbete med digitalisering. Mitt arbete kommer att ske tätt ihop med Omsorgskontorets ledningsgrupp och i samråd med chefer och medarbetare ute i verksamheterna.

Smärtfri på hemmakontoret

När vi arbetar framför dator eller sitter på kontor tenderar vi att bli stillasittande och fastna i en position under arbetsdagen.

I den här föreläsningen får deltagarna kunskaper om vad som är bra att veta om när det kommer till smärta och datorarbete och vi går också igenom hur man på ett konkret sätt kan förändra och förbättra sin situation.

Föreläsningen finns både som i digitalt och fysiskt format.

Kontakta mig för mer info på info (at) prehab.nu

Digitala vårdmöjligheter

Föreläsning på Medicinrättsliga seminariedagarna 22-23 oktober 2020 om Digitala Vårdmöjligheter.

Jag tar upp 5 konkreta exempel på användning av teknik som redan finns idag med fokus på kvalitet, ekonomi och trygghet.

Coaching på distans

Från och med hösten 2020 är jag en del av lärarteamet på Tränarakademin.

Mitt ämne är Coaching på distans och består av två delar:
– En onlineföreläsning för att skapa en gemensam bas om ämnet.
– En gemensam ”live”-workshop med fördjupning, praktisk träning och diskussion.


Fokus ligger på att skapa trygga och säkra träningar på distans, hur man som coach skapar en god arbetsmiljö och på att skapa relationer utan att träffa sin klient.

Inspelning av Coaching på distans – bas, en föreläsning som studenterna går igenom i egen takt inför en gemensam workshop.

Skärmdump från Tränarakademins hemsida.

Fysioterapi-dagarna

På höstens stora konferens för landets fysioterapeuter ledde jag och Fysioterapeuternas Etiska Råd ett symposium om digital fysioterapi och etik.

Salen blev fullsatt och vår panel ville inte sluta diskutera.

Läs mer här: