Health for Wealth

”– Det är för lätt att göra dåliga val, säger fysioterapeut Louise Gottlind och fortsätter:

– När maten kan komma till dörren och vi kan sitta oss till och från jobbet, hur ska vi då få till den rörelse vår kropp behöver?

Louise Gottlind är fysioterapeut med en examen från Karolinska Institutet och en master i idrottsvetenskap från Gymnastik- och Idrottshögskolan. Hon har jobbat länge med att hjälpa människor med smärta och andra fysiska problem.

Vardagsrörelse – inte gym
Den hållfasthet vi behöver kan vi inte träna upp på ett gym, den behöver vi ta hand om hela tiden. Kan vi få in mer vardagsrörelse och använda kroppen som ett redskap så stärker vi inte bara konditionen utan också våra leder och vår balans.

Arbetsplatsen har en viktig roll i att få till en förändring eftersom många av oss tillbringar så mycket som en tredjedel av vårt dygn på jobbet. Nästan hälften av svenskarna har hälsofarligt låg kondition och enligt Arbetsmiljöverkets rapport om Arbetsorsakade besvär har tre av 10 besvär som orsakas av arbetet. Många av dessa besvär är smärta, värk och trötthet. Kan vi hitta strategier för att hålla hela yrkeslivet så hjälper det oss även hemma och på fritiden.”

LYSSNA på hela avsnittet HÄR!

Min uppsats

Under åren 2014-2017 drev jag ett pilotprojekt där 139 kvinnor fick digital fysioterapi via en interaktiv app vid smärta och besvär i rörelseapparaten. Interventionen baserades på beteendemedicinska teorier och behandlingen bestod av rådgivning,  anpassad fysisk aktivitet och specifikt anpassade övningar. Samtlig kontakt var digital mellan fysioterapeuten och deltagaren och pågick under minst 12 veckor. Det mest frekventa problemet var smärta/besvär från knän, höfter, rygg samt besvär som var relaterade till graviditet.

I min masteruppsats från Gymnastik och Idrottshögskolan har jag utvärderat deltagarnas upplevelser av den digitala tjänsten med stöd av en enkät där de fick skatta olika påståenden mellan 1 (instämmer inte alls) och 4 (instämmer helt).

Resultaten visar att majoriteten av de svarande (92% resp 95%) instämmer helt eller delvis till att feedback och svar inom 24 timmar påverkade att de följde behandlingsplanen. 93% svarade att en skriftlig dialog hjälpte de att komma ihåg de råd som de hade fått och 96% instämde helt eller delvis till att digital fysioterapi gjorde så att de kunde anpassa behandlingen till sin vardag.

Är du nyfiken på att läsa mer så hittar du uppsatsen  HÄR .

Hör av dig om du har feedback eller frågor så kan vi diskutera mer kring det här intressanta ämnet.

 

 

 

Körunda

Det är med stor glädje och stolthet som jag kan avslöja att mina föreläsningar och träningspass  kommer att finnas på Körunda Hotell & Konferens från och med hösten 2018.

Körunda, som ligger 30 minuter från Stockholm har stora lokaler för er att konferera på, otroligt god mat och ligger mitt i naturen. Här kan ni doppa er, promenera runt sjön eller köra pausgympan utomhus.

Jag arbetar efter 4 grundföreläsningar som är utformade som aktiva workshops där innehållet alltid justeras efter ert företags syfte och övriga innehåll.

Ni kan välja att använda mig som en start, en paus i mitten eller som avslutning på er konferens. Läs mer som upplägget HÄR!

All bokning sker via receptionen på  Körunda så ring eller maila och berätta vad just ni önskar så ses vi.

Ny Fotograf

Jag har inlett ett samarbete med fotografen Jenny Nauwelaerts de Agé som kommer att hjälpa mig med bilder till både hemsida, sociala medier och uppdrag. Tack för att du är med på den här resan Jenny!

Foto: Jenny Nauwelaerts de Agé

Rivners håltagning

Rivners Håltagning har haft en heldagsworkshop kring samarbete, ledarskap och gruppens spelregler.

Dagen började med yoga på kajen eftersom företaget har som policy att alltid ha fysisk aktivitet som ett naturligt inslag i utbildningsdagar. Bra va?

Under en heldag behövs många pauser för att röra på kroppen och hinna tänka efter vad som har planerats och diskuterats.

Alla deltagare fick med sig de övningar vi började dagen med för att kunna köra själva hemma. Rörelser kan förebygga smärta och besvär!

Yoga för håltagare.

Föreläsning

I går deltog jag på Vitalis, Nordens ledande eHälsokonferens. Temat var ”det digitala vårdmötets genomförande” och jag var på plats för att dela med mig av erfarenheter och lärdomar från mitt projekt och mitt masterarbete.

Vården kommer i framtiden behöva se över ersättningssystem samt se till att förändra sitt arbetssätt, och det med stöd av digital teknik för att få ut så mycket som möjligt av teknikens potential.

Vården behöver även möta patienternas efterfrågan på snabba svar eftersom vårdens konkurrenter egentligen inte är andra vårdgivare utan snarare sökningar på internet, ovetenskapliga bloggar eller diskussionsforum utan medicinsk kompetens.

Stort tack till dagens moderatorer och publik för alla spännande frågor.

Har du fler som du vill ha svar på hör av dig så att vi kan skapa avtryck!

Workshop ledarskap

Alla konferenser och utbildningsdagar som vi leder innehåller fysisk aktivitet, den här dagen började med en rask ”prat-promenad” under ca en timme där vi passade på att gå igenom dagens innehåll, syfte och skapade gemensamma spelregler. Prat-promenad är extra bra för möten där allt inte behövs skrivas ner utan där fokus ligger på att ”komma igång”, ”prata av sig” och samtala kring förväntningar.

 

Planering av 2018 tillsammans med chef och ledare.

Hälsofrämjande ledarskap

Du som arbetar som ledare eller chef kan genom smarta  knep arbeta strategiskt i din vardag för att främja en god hälsa hos dina medarbetare.

På denna föreläsning fick 200 chefer på Åhléns tips för hur just de kan arbeta med att leda hälsosamt och skapa förutsättningar för förebyggande hälsoarbete!

Föreläsning riktad till chefer med fokus på strategier för ett strategiskt och hälsofrämjande ledarskap.

Prehab på Körunda

Vardagen innehåller mängder med tillfällen där du själv kan skapa en hållfast kropp som orkar med mer. Du som önskar att prestera i din träning, du som arbetar med att minska i vikt eller du som förändrar dina vanor har stor nytta av att veta varför vardagsmotion och prehab gör skillnad!

Att ha kraft kvar till familj eller fritid efter arbetsdagen är viktigt!