Digital fysioterapi -masteruppsats

Digitala tjänster, nytänkande vård  och verksamhetsutveckling

Digital vård skapar empowerment hos patienterna, kan bidra till förnyade arbetssätt hos vårdgivaren och kan underlätta uppföljning och feedback. 

Alla dessa tre faktorer bidrar till en vård med ökad kvalitet.

___________________________________________________________