Louise Gottlind

____________________________________________________

  • är utbildad fysioterapeut på Karolinska Institutet
  • har 3 års praktiskt erfarenhet inom digital fysioterapi
  • arbetar på Healo som Digitaliseringschef vården
  • har sin mottagning på FotCenter i Stockholm
  • har en masterexamen i ämnet Idrottsvetenskap från Gymnastik och Idrottshögskolan
    ___________________________________________________

    Foto: Jenny Nauwelaerts de Agé

Prehab och innovation