Vadå Prehab?

Prehabilitering står för att medvetet och strukturerat arbeta för att minska risken för sjukdom eller skada.

Prehab kan användas vid primär-och sekundärprevention på individuell nivå och samhällsnivå men också för en ökad livskvalitet och för ekonomisk vinning för samhälle och verksamheter.

Företaget grundades 2013 och har som mål att behandla, inspirera och förbättra inom vård och hälsa.

Foto: Jenny Nauwelaerts de Agé
Följ Louise på Instagram för inspiration