eHälsoprojekt

Hur kan vi stärka den grundläggande kompetensen inom IT, teknik och digitala lösningar inom den idéburma välfärdssektorn i Stockholmsområdet? Kan vi skapa arbetssätt så att eHälsa ses som en naturlig del av verksamhetsutvecklingen? 

Genom Famna leder jag nu ett treårigt projekt på Stockholms Sjukhem med stöd från Europeiska Socialfonden (ESF). eHälsoprojektet handlar om att höja kompetensen för den idéburna sektorns medarbetare inom vård och omsorg och samtidigt skapa de attraktiva arbetsplatser som behövs för att kunna locka till sig framtidens medarbetare. Projektet berör personal inom vård, äldreomsorg och rehabilitering och avslutas november 2018.