”Skuggning”

Att följa med en medarbetare i sitt yrkesutövande under delar av en arbetsdag är ett sätt att medarbetaren ska känna sig delaktig i det viktiga arbetet kring den miljö som man vistas i på arbetet, ofta mer än 1/3 av dygnet.

I det här pågående projektet använder vi oss av enkäter, intervjuer, observationer och workshops -olika metoder som ger oss olika redskap att arbeta vidare med!

Lotus Maskin och Transport