Rivners håltagning

Rivners Håltagning har haft en heldagsworkshop kring samarbete, ledarskap och gruppens spelregler.

Dagen började med yoga på kajen eftersom företaget har som policy att alltid ha fysisk aktivitet som ett naturligt inslag i utbildningsdagar. Bra va?

Under en heldag behövs många pauser för att röra på kroppen och hinna tänka efter vad som har planerats och diskuterats.

Alla deltagare fick med sig de övningar vi började dagen med för att kunna köra själva hemma. Rörelser kan förebygga smärta och besvär!

Yoga för håltagare.