Min uppsats

Under åren 2014-2017 drev jag ett pilotprojekt där 139 kvinnor fick digital fysioterapi via en interaktiv app vid smärta och besvär i rörelseapparaten. Interventionen baserades på beteendemedicinska teorier och behandlingen bestod av rådgivning,  anpassad fysisk aktivitet och specifikt anpassade övningar. Samtlig kontakt var digital mellan fysioterapeuten och deltagaren och pågick under minst 12 veckor. Det mest frekventa problemet var smärta/besvär från knän, höfter, rygg samt besvär som var relaterade till graviditet.

I min masteruppsats från Gymnastik och Idrottshögskolan har jag utvärderat deltagarnas upplevelser av den digitala tjänsten med stöd av en enkät där de fick skatta olika påståenden mellan 1 (instämmer inte alls) och 4 (instämmer helt).

Resultaten visar att majoriteten av de svarande (92% resp 95%) instämmer helt eller delvis till att feedback och svar inom 24 timmar påverkade att de följde behandlingsplanen. 93% svarade att en skriftlig dialog hjälpte de att komma ihåg de råd som de hade fått och 96% instämde helt eller delvis till att digital fysioterapi gjorde så att de kunde anpassa behandlingen till sin vardag.

Är du nyfiken på att läsa mer så hittar du uppsatsen  HÄR .

Hör av dig om du har feedback eller frågor så kan vi diskutera mer kring det här intressanta ämnet.