Coaching på distans

Från och med hösten 2020 är jag en del av lärarteamet på Tränarakademin.

Mitt ämne är Coaching på distans och består av två delar:
– En onlineföreläsning för att skapa en gemensam bas om ämnet.
– En gemensam ”live”-workshop med fördjupning, praktisk träning och diskussion.


Fokus ligger på att skapa trygga och säkra träningar på distans, hur man som coach skapar en god arbetsmiljö och på att skapa relationer utan att träffa sin klient.

Inspelning av Coaching på distans – bas, en föreläsning som studenterna går igenom i egen takt inför en gemensam workshop.

Skärmdump från Tränarakademins hemsida.