Digitala vårdmöjligheter

Föreläsning på Medicinrättsliga seminariedagarna 22-23 oktober 2020 om Digitala Vårdmöjligheter.

Jag tar upp 5 konkreta exempel på användning av teknik som redan finns idag med fokus på kvalitet, ekonomi och trygghet.