Hej Södertälje Kommun!

Den 1 mars 2021 påbörjade jag min tjänst som verksamhetsstrateg inom digitalisering på omsorgskontoret på Södertälje Kommun. Här kommer jag att, tillsammans med mitt DigITeam, ansvara för samtliga verksamheters arbete med digitalisering. Mitt arbete kommer att ske tätt ihop med Omsorgskontorets ledningsgrupp och i samråd med chefer och medarbetare ute i verksamheterna.