Gästföreläsare på GU

Kursen Digital Innovation i Sport, startar under våren 2022 på Göteborgs Universitet och jag är en av gästföreläsarna.

Mitt tema kommer handla om fysisk aktivitet, hälsa och digitalisering. Vi kommer samtala om vårt nuläge, utmaningar och effekter av pandemin samt diskutera de möjligheter som digital teknik har för motivation och beteende.