Science Week 2022

Science Week 2-6 februari, 2022 är ett årligt samhällsforum om hållbar utveckling, hållbar produktion och stadsutveckling.

Science Week arrangeras för femte året av Södertälje Science Park tillsammans med KTH, Scania, AstraZeneca, Södertälje kommun och ett 40-tal medarrangörer. Du kan delta på ett 60-tal kostnadsfria liveseminarier och workshops.

Syftet med Science Week är att skapa intresse, kunskap och engagemang kring hållbarhet. Jag medverkar i ett samtal om AI och dess möjligheter inom Vård och Omsorg. Vår programpunkt heter ”Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället” som du hittar här!