Master Class Coaching online

Tillsammans med Tränarakademin har jag tagit fram en onlinekurs för dig som vill utöka dina kunskaper som digital teknik, beteendeförändring och rollen som coach.

Du hittar kursen som du klickar här eller om du klickar på bilden nedan.

Varmt Välkommen!

Om onlinekursen

Under denna digitala MasterClass kommer du få lära dig hur man coachar framgångsrikt online. Under kursen, som kan genomföras helt i din egen takt, kommer Louise visa dig hur du vägleder och motiverar kunder digitalt på ett beprövat sätt. Du kommer få med dig många konkreta verktyg att applicera i din coaching men också värdefulla kunskaper hur du på ett smart sätt kan effektivisera både din digitala och IRL coaching för att kunna hantera fler kunder.

Alla kunskaper du får vilar på evidens och beprövad erfarenhet. Din lärare Louise har forskat inom området och har själv lång praktisk erfarenhet av att coacha klienter digitalt. Med onlinecoachningen öppnas dörrar för att kunna coacha väldigt många klienter parallellt och Louise kommer vägleda dig kring hur du kan använda onlinecoaching för att ge bättre kundupplevelser och hantera fler kunder.

Utbildningen riktar sig till dig som vill kunna coacha kunder digitalt med också dig som vill förbättra kundupplevelsen och rentention i din IRL coaching med hjälpa av olika digitala hjälpmedel.

Science Week 2022

Science Week 2-6 februari, 2022 är ett årligt samhällsforum om hållbar utveckling, hållbar produktion och stadsutveckling.

Science Week arrangeras för femte året av Södertälje Science Park tillsammans med KTH, Scania, AstraZeneca, Södertälje kommun och ett 40-tal medarrangörer. Du kan delta på ett 60-tal kostnadsfria liveseminarier och workshops.

Syftet med Science Week är att skapa intresse, kunskap och engagemang kring hållbarhet. Jag medverkar i ett samtal om AI och dess möjligheter inom Vård och Omsorg. Vår programpunkt heter ”Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället” som du hittar här!

Gästföreläsare på GU

Kursen Digital Innovation i Sport, startar under våren 2022 på Göteborgs Universitet och jag är en av gästföreläsarna.

Mitt tema kommer handla om fysisk aktivitet, hälsa och digitalisering. Vi kommer samtala om vårt nuläge, utmaningar och effekter av pandemin samt diskutera de möjligheter som digital teknik har för motivation och beteende.

Hej Södertälje Kommun!

Den 1 mars 2021 påbörjade jag min tjänst som verksamhetsstrateg inom digitalisering på omsorgskontoret på Södertälje Kommun. Här kommer jag att, tillsammans med mitt DigITeam, ansvara för samtliga verksamheters arbete med digitalisering. Mitt arbete kommer att ske tätt ihop med Omsorgskontorets ledningsgrupp och i samråd med chefer och medarbetare ute i verksamheterna.

Smärtfri på hemmakontoret

När vi arbetar framför dator eller sitter på kontor tenderar vi att bli stillasittande och fastna i en position under arbetsdagen.

I den här föreläsningen får deltagarna kunskaper om vad som är bra att veta om när det kommer till smärta och datorarbete och vi går också igenom hur man på ett konkret sätt kan förändra och förbättra sin situation.

Föreläsningen finns både som i digitalt och fysiskt format.

Kontakta mig för mer info på info (at) prehab.nu

Digitala vårdmöjligheter

Föreläsning på Medicinrättsliga seminariedagarna 22-23 oktober 2020 om Digitala Vårdmöjligheter.

Jag tar upp 5 konkreta exempel på användning av teknik som redan finns idag med fokus på kvalitet, ekonomi och trygghet.

Coaching på distans

Från och med hösten 2020 är jag en del av lärarteamet på Tränarakademin.

Mitt ämne är Coaching på distans och består av två delar:
– En onlineföreläsning för att skapa en gemensam bas om ämnet.
– En gemensam ”live”-workshop med fördjupning, praktisk träning och diskussion.


Fokus ligger på att skapa trygga och säkra träningar på distans, hur man som coach skapar en god arbetsmiljö och på att skapa relationer utan att träffa sin klient.

Inspelning av Coaching på distans – bas, en föreläsning som studenterna går igenom i egen takt inför en gemensam workshop.

Skärmdump från Tränarakademins hemsida.