Louise Gottlind

  • Leg. fysioterapeut från Karolinska Institutet
  • Masterexamen Idrottsvetenskap Gymnastik och Idrottshögskolan 
  • Har flera års erfarenhet av digitala verktyg inom fysioterapi
  • Har 10 års erfarenhet av träning och hälsa 

  • Driver det ideella initiativet Vardagsstark tillsammans med sin man 
  • Bor i Stockholm