Masteruppsats digital vård

2018 färdigställdes uppsatsen om patienters upplevelser av digital fysioterapi.

Du kan läsa uppsatsen i sin helhet här !